วิตามินแก้เวียนหัว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของวิตามินและแร่ธาตุบางชนิด