ปริมาณเลือดในร่างกาย
ปริมาณเลือดในร่างกาย

ปริมาณเลือดในร่างกายขึ้นอยู่กับคนแต่ละคน โดยปริมาณเลือดปกติในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 4.5 – 6 ลิตร (ประมาณ 9.5 – 12 ปอนด์) แต่นี่เป็นเพียงค่าเฉลี่ยและอาจแปรผันได้ตามความต้องการของร่างกาย เลือดแดงสร้างขึ้นในไต, และปริมาณเลือดในร่างกายมีการควบคุมโดยฮีโมกลอบิน (hemoglobin) และเม็ดเลือดแดงซึ่งธาตุเหล็กเป็นสารอาหารสำคัญในกระบวนการสร้างเลือด ปริมาณเลือดแดงที่ปกติถูกควบคุมโดยฮีโมกลอบิน และจะเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายต้องการมากขึ้น เช่น เมื่อออกกำลังกายหรือเมื่อร่างกายต้องการเพิ่มการขนส่งออกเซลล์เลือดแดงไปยังพื้นที่ที่ต้องการมากขึ้น เช่น ในกรณีการบาดเจ็บ