การเสริมสร้างสุขภาพ การเสริมสร้างสุขภาพจะช่วยให้มีสุขภาพกายและจิตที่แข็งแรง

การเสริมสร้างสุขภาพ

การสร้างและรักษาสุขภาพไม่ได้มาซึ่งกันและกัน มันต้องเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลชีวิตประจำวัน เมื่อคุณให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้ คุณจะพบว่าคุณมีชีวิตที่มีคุณภาพและความสุขมากขึ้น และความสุขในทั้งสองด้านของสุขภาพคือสิ่งที่คุณคือค่าแก่ชีวิตของคุณเอง

การเสริมสร้างสุขภาพ